Robotica in de Klas

Robotica in de Klas

Met Robotica in de Klas helpen wij basisscholen om kinderen in de bovenbouw voor te bereiden op de toekomst.

Door een kant-en-klaar lespakket voor een heel schooljaar maken wij het zo makkelijk mogelijk om kinderen spelenderwijs te laten leren over kennis en vaardigheden van de toekomst.


Jaarprogramma

Robotica in de Klas een unieke en bijzonder leuke en leerzame opbouw doordat de lessen zijn verspreid over een heel schooljaar!

Voor elke maand is er een nieuwe uitdaging waar de kinderen mee aan de slag mogen gaan. Zo leren zij over de wetenschap & techniek cyclus en werken zij aan alle 21e eeuwse vaardigheden.


Onderwijsdoelen

Robotica in de Klas brengt leerkrachten in de gelegenheid om op een heel gemakkelijke manier aan zoveel mogelijke verschillende onderwijsdoelen te voldoen.

Je kan zo blijven werken aan al alle lerarencompetenties en portfolio. Het project zelf richt zich voor leerlingen op het aanleren van de wetenschap & technologie cyclus en alle 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast geeft het genoeg context om het aan de 58 kerndoelen te koppelen. Jij bepaalt zelf hoe leuk je maakt!


Digitaal eindevenement

Speciaal voor alle deelnemende scholen organiseren wij aan hett einde van het schooljaar een digitaal eindevenement genaamd de Robot Spelen.

In tien maanden tijd hebben leerlingen geleerd om eerst zelfstandig en later in teams te werken aan eigen robotuitvindingen. Door ze een kans te geven om elkaar te inspireren op de Robot Spelen geven wij de rolmodellen van de toekomst een podium!


Kosten

Als organisatie zonder winstoogmerk willen wij de kosten zo laag mogelijk houden, maar we kunnen dat op dit moment nog niet kosteloos maken. Daarom vragen we een eigen bijdrage aan elke school.

De eigen bijdrage van een lespakket voor 30 leerlingen bedraagt 1.000 euro. Een lespakket voor 15 leerlingen is 500 euro. Hiervoor ontvangt een school alle benodigde informatie en lesplannen met ondersteuning voor een heel schooljaar, genoeg robotonderdelen voor de leerlingen om individuele en gezamelijke robotuitvindingen mee te maken en de mogelijkheid om deel te mogen nemen aan het digitale eindevenement de Robot Spelen.


Inschrijven 2021-2022

.

Nieuwsbrief

Ontvang onze updates
Aanmelden